Centrála pro Vaše čerpací stanice

Firma Quitec již deset let dodává tankomaty pro bezobslužné čerpací stanice pohonných hmot, před třemi lety uvedla na trh pokladní systém Centros pro veřejné čerpací stanice a nyní doplňuje portfolio řídicích systémů o centrálu čerpacích stanic.Díky nové centrále firmy Quitec získá provozovatel dokonalý přehled a kontrolu nad svými čerpacími stanicemi. Z pohodlí své kanceláře může sledovat obraty prodejů, stavy zásob, přeceňovat zboží, nastavovat smluvní ceny, vystavovat faktury a tisknout podrobné sestavy o čerpání svým smluvním partnerům. Centrála firmy Quitec byla vyvinuta ve spolupráci s jejími současnými provozovateli a naplňuje řešení jejich každodenních potřeb a požadavků. Typickým provozovatelem nové centrály Quitec je majitel několika čerpacích stanic nebo provozovatel menší sítě. Velkou výhodou nové centrály je možnost snadného propojení různých typů čerpacích stanic a různých technologií do jednoho společného systému. Na centrálu mohou být připojeny veřejné čerpací stanice s pokladním systémem, veřejné plně bezobslužné čerpací stanice s tankomatem akceptujícím bankovní karty i vnitropodnikové bezobslužné čerpací stanice s tankomatem na lokální karty. Quitec zajistil důkladnou integraci a vzájemnou komunikaci všech těchto svých systémů. Provozovatel tak získává velkou výhodu ve snadné správě jednotné centrální databáze smluvních partnerů, osob, vozidel, lokálních karet, zboží a prodejů. Bez nutnosti ručního přenášení dat mezi různými systémy je možné snadno fakturovat a tisknou podklady pro vyúčtování zákazníkům z různých typů čerpacích stanic. Přehled i detail Centrála nabízí různé pohledy na data ze sítě čerpacích stanic. Pro rychlý přehled je zde několik pohledů na data sumarizovaná dle jednotlivých provozoven nebo smluvních partnerů. Na první pohled je možné vyhodnotit celkové obraty, obraty kategorií zboží nebo obraty jednotlivých položek. Stejně tak snadné je vyhodnocení stavu zásob nebo salda skladu a to jak za celou síť čerpacích stanic jako celek nebo za každou jednotlivou provozovnu. Na druhé straně centrála umožňuje vyhodnocovat data detailně a sledovat každou jednotlivou položku prodanou nebo nakoupenou na té které provozovně, každý prodej na kartu smluvního partnera a každou změnu ceny zboží. Při tomto způsobu práce je možné snadno dohledat požadovaný údaj pomocí sady účinných filtrů. Stejně tak jako pokladní systém Centros, tak i centrála eviduje každý zásah uživatele do systému, každý změněný doklad nebo stornovaný prodej. Majitel sítě má díky tomuto nástroji dokonalý přehled nad chodem systému a prací svých podřízených. Na ostří mušky Základním nástrojem na centrále je unikátní ovládací prvek pomocí kterého se uživatel zaměří na vybranou provozovnu nebo na celou síť. Pomocí tohoto základního zaměření pak směřuje svou práci s daty. Výběr celé sítě čerpacícch stanic je vhodný pro zhotovování přehledů, sestav a pro centrální fakturaci smluvním partnerům. Při tomto výběru pracuje uživatel s daty ze všech provozoven najednou, přičemž může tado data třídit a sumarizovat podle mnoha kritérií. Naopak zaměření na jedinou provozovnu se používá při přecenění zboží nebo naskladnění na této vybrané provozovně. Během zobrazení jakéhokoliv pohledu na data může uživatel kdykoliv změnit své zaměření, tedy vybrat jinou provozovnu, a tato změna zaměření se okamžitě projeví v sadě zobrazovaných dat. Fakturace jako nikdy předtím S novou centrálou se fakturace smluvním partnerům stane dětskou hračkou. Vystavení několika set faktur a vyhotovení potřebných příloh a přehledů je dílem okamžiku. Pro uživatele tato činnost znamená jen několik málo kliknutí myší, po kterých zbývá jen počkat na dokončení náročné práce připojené tiskárny. Ještě aby tak někdo poskládal faktury s přílohami do obálek! Aby namáhavé rutinní práce bylo ještě méně a zamezilo se lidskému omylu, nabízí centrála možnost exportu vystavených faktur do firemního účetního sytému. V základní verzi existuje již několik připravených typů exportů, které je možné na zakázku doplnit dle požadavků provozovatele. Po drátu i poštou Přenos dat mezi pobočkami a centrálou lze realizovat mnoha způsoby. Jako nejvhodnější se nabízí možnost využít trvalého propojení prostřednictvím pronajatého datového okruhu nebo veřejné sítě internetu. V takovéto síti probíhá přenos dat v nastavených intervalech automaticky a uživatel se nemusí o nic starat. Na svém kontrolním panelu může pouze sledovat, zda je systém plně funkční a kdy došlo k poslednímu přenosu mezi centrálou a každou připojenou pobočkou. Data je možné oběma směry přenášet také dávkově pomocí elektronické pošty nebo na přenosném médiu, což se může hodit při výpadku trvalého spojení. Další možností je propojení pomocí vytáčeného spojení a to jak přes klasickou analogovou telefonní linku, ISDN linku nebo GSM modem. Proto i pobočky na odlehlých místech bez možnosti internetu mohou být ve spojení. Spojení a přenos dat může vyvolat jak centrála, tak kterákoliv pobočka. Spojení zpravidla zahajuje centrála v nastavený čas, může však být kdykoliv spuštěno uživatelem, pokud je třeba okamžitě přecenit nebo blokovat tankovací kartu. 3.5.2005By Martin PavlíkČlánkyLeave a comment

The post Centrála pro Vaše čerpací stanice appeared first on Quitec BLOG.

Firma Quitec již deset let dodává tankomaty pro bezobslužné čerpací stanice pohonných hmot, před třemi lety uvedla na trh pokladní systém Centros pro veřejné čerpací stanice a nyní doplňuje portfolio řídicích systémů o centrálu čerpacích stanic.Díky nové centrále firmy Quitec získá provozovatel dokonalý přehled a kontrolu nad svými čerpacími stanicemi. Z pohodlí své kanceláře může sledovat obraty prodejů, stavy zásob, přeceňovat zboží, nastavovat smluvní ceny, vystavovat faktury a tisknout podrobné sestavy o čerpání svým smluvním partnerům. Centrála firmy Quitec byla vyvinuta ve spolupráci s jejími současnými provozovateli a naplňuje řešení jejich každodenních potřeb a požadavků. Typickým provozovatelem nové centrály Quitec je majitel několika čerpacích stanic nebo provozovatel menší sítě. Velkou výhodou nové centrály je možnost snadného propojení různých typů čerpacích stanic a různých technologií do jednoho společného systému. Na centrálu mohou být připojeny veřejné čerpací stanice s pokladním systémem, veřejné plně bezobslužné čerpací stanice s tankomatem akceptujícím bankovní karty i vnitropodnikové bezobslužné čerpací stanice s tankomatem na lokální karty. Quitec zajistil důkladnou integraci a vzájemnou komunikaci všech těchto svých systémů. Provozovatel tak získává velkou výhodu ve snadné správě jednotné centrální databáze smluvních partnerů, osob, vozidel, lokálních karet, zboží a prodejů. Bez nutnosti ručního přenášení dat mezi různými systémy je možné snadno fakturovat a tisknou podklady pro vyúčtování zákazníkům z různých typů čerpacích stanic. Přehled i detail Centrála nabízí různé pohledy na data ze sítě čerpacích stanic. Pro rychlý přehled je zde několik pohledů na data sumarizovaná dle jednotlivých provozoven nebo smluvních partnerů. Na první pohled je možné vyhodnotit celkové obraty, obraty kategorií zboží nebo obraty jednotlivých položek. Stejně tak snadné je vyhodnocení stavu zásob nebo salda skladu a to jak za celou síť čerpacích stanic jako celek nebo za každou jednotlivou provozovnu. Na druhé straně centrála umožňuje vyhodnocovat data detailně a sledovat každou jednotlivou položku prodanou nebo nakoupenou na té které provozovně, každý prodej na kartu smluvního partnera a každou změnu ceny zboží. Při tomto způsobu práce je možné snadno dohledat požadovaný údaj pomocí sady účinných filtrů. Stejně tak jako pokladní systém Centros, tak i centrála eviduje každý zásah uživatele do systému, každý změněný doklad nebo stornovaný prodej. Majitel sítě má díky tomuto nástroji dokonalý přehled nad chodem systému a prací svých podřízených. Na ostří mušky Základním nástrojem na centrále je unikátní ovládací prvek pomocí kterého se uživatel zaměří na vybranou provozovnu nebo na celou síť. Pomocí tohoto základního zaměření pak směřuje svou práci s daty. Výběr celé sítě čerpacícch stanic je vhodný pro zhotovování přehledů, sestav a pro centrální fakturaci smluvním partnerům. Při tomto výběru pracuje uživatel s daty ze všech provozoven najednou, přičemž může tado data třídit a sumarizovat podle mnoha kritérií. Naopak zaměření na jedinou provozovnu se používá při přecenění zboží nebo naskladnění na této vybrané provozovně. Během zobrazení jakéhokoliv pohledu na data může uživatel kdykoliv změnit své zaměření, tedy vybrat jinou provozovnu, a tato změna zaměření se okamžitě projeví v sadě zobrazovaných dat. Fakturace jako nikdy předtím S novou centrálou se fakturace smluvním partnerům stane dětskou hračkou. Vystavení několika set faktur a vyhotovení potřebných příloh a přehledů je dílem okamžiku. Pro uživatele tato činnost znamená jen několik málo kliknutí myší, po kterých zbývá jen počkat na dokončení náročné práce připojené tiskárny. Ještě aby tak někdo poskládal faktury s přílohami do obálek! Aby namáhavé rutinní práce bylo ještě méně a zamezilo se lidskému omylu, nabízí centrála možnost exportu vystavených faktur do firemního účetního sytému. V základní verzi existuje již několik připravených typů exportů, které je možné na zakázku doplnit dle požadavků provozovatele. Po drátu i poštou Přenos dat mezi pobočkami a centrálou lze realizovat mnoha způsoby. Jako nejvhodnější se nabízí možnost využít trvalého propojení prostřednictvím pronajatého datového okruhu nebo veřejné sítě internetu. V takovéto síti probíhá přenos dat v nastavených intervalech automaticky a uživatel se nemusí o nic starat. Na svém kontrolním panelu může pouze sledovat, zda je systém plně funkční a kdy došlo k poslednímu přenosu mezi centrálou a každou připojenou pobočkou. Data je možné oběma směry přenášet také dávkově pomocí elektronické pošty nebo na přenosném médiu, což se může hodit při výpadku trvalého spojení. Další možností je propojení pomocí vytáčeného spojení a to jak přes klasickou analogovou telefonní linku, ISDN linku nebo GSM modem. Proto i pobočky na odlehlých místech bez možnosti internetu mohou být ve spojení. Spojení a přenos dat může vyvolat jak centrála, tak kterákoliv pobočka. Spojení zpravidla zahajuje centrála v nastavený čas, může však být kdykoliv spuštěno uživatelem, pokud je třeba okamžitě přecenit nebo blokovat tankovací kartu. 3.5.2005By Martin PavlíkČlánkyLeave a comment

The post Centrála pro Vaše čerpací stanice appeared first on Quitec BLOG.

Centrála pro Vaše čerpací stanice

Firma Quitec již deset let dodává tankomaty pro bezobslužné čerpací stanice pohonných hmot, před třemi lety uvedla na trh pokladní systém Centros pro veřejné čerpací stanice a nyní doplňuje portfolio řídicích systémů o centrálu čerpacích stanic.Díky nové centrále firmy Quitec získá provozovatel dokonalý přehled a kontrolu nad svými čerpacími stanicemi. Z pohodlí své kanceláře může sledovat obraty prodejů, stavy zásob, přeceňovat zboží, nastavovat smluvní ceny, vystavovat faktury a tisknout podrobné sestavy o čerpání svým smluvním partnerům. Centrála firmy Quitec byla vyvinuta ve spolupráci s jejími současnými provozovateli a naplňuje řešení jejich každodenních potřeb a požadavků. Typickým provozovatelem nové centrály Quitec je majitel několika čerpacích stanic nebo provozovatel menší sítě. Velkou výhodou nové centrály je možnost snadného propojení různých typů čerpacích stanic a různých technologií do jednoho společného systému. Na centrálu mohou být připojeny veřejné čerpací stanice s pokladním systémem, veřejné plně bezobslužné čerpací stanice s tankomatem akceptujícím bankovní karty i vnitropodnikové bezobslužné čerpací stanice s tankomatem na lokální karty. Quitec zajistil důkladnou integraci a vzájemnou komunikaci všech těchto svých systémů. Provozovatel tak získává velkou výhodu ve snadné správě jednotné centrální databáze smluvních partnerů, osob, vozidel, lokálních karet, zboží a prodejů. Bez nutnosti ručního přenášení dat mezi různými systémy je možné snadno fakturovat a tisknou podklady pro vyúčtování zákazníkům z různých typů čerpacích stanic. Přehled i detail Centrála nabízí různé pohledy na data ze sítě čerpacích stanic. Pro rychlý přehled je zde několik pohledů na data sumarizovaná dle jednotlivých provozoven nebo smluvních partnerů. Na první pohled je možné vyhodnotit celkové obraty, obraty kategorií zboží nebo obraty jednotlivých položek. Stejně tak snadné je vyhodnocení stavu zásob nebo salda skladu a to jak za celou síť čerpacích stanic jako celek nebo za každou jednotlivou provozovnu. Na druhé straně centrála umožňuje vyhodnocovat data detailně a sledovat každou jednotlivou položku prodanou nebo nakoupenou na té které provozovně, každý prodej na kartu smluvního partnera a každou změnu ceny zboží. Při tomto způsobu práce je možné snadno dohledat požadovaný údaj pomocí sady účinných filtrů. Stejně tak jako pokladní systém Centros, tak i centrála eviduje každý zásah uživatele do systému, každý změněný doklad nebo stornovaný prodej. Majitel sítě má díky tomuto nástroji dokonalý přehled nad chodem systému a prací svých podřízených. Na ostří mušky Základním nástrojem na centrále je unikátní ovládací prvek pomocí kterého se uživatel zaměří na vybranou provozovnu nebo na celou síť. Pomocí tohoto základního zaměření pak směřuje svou práci s daty. Výběr celé sítě čerpacícch stanic je vhodný pro zhotovování přehledů, sestav a pro centrální fakturaci smluvním partnerům. Při tomto výběru pracuje uživatel s daty ze všech provozoven najednou, přičemž může tado data třídit a sumarizovat podle mnoha kritérií. Naopak zaměření na jedinou provozovnu se používá při přecenění zboží nebo naskladnění na této vybrané provozovně. Během zobrazení jakéhokoliv pohledu na data může uživatel kdykoliv změnit své zaměření, tedy vybrat jinou provozovnu, a tato změna zaměření se okamžitě projeví v sadě zobrazovaných dat. Fakturace jako nikdy předtím S novou centrálou se fakturace smluvním partnerům stane dětskou hračkou. Vystavení několika set faktur a vyhotovení potřebných příloh a přehledů je dílem okamžiku. Pro uživatele tato činnost znamená jen několik málo kliknutí myší, po kterých zbývá jen počkat na dokončení náročné práce připojené tiskárny. Ještě aby tak někdo poskládal faktury s přílohami do obálek! Aby namáhavé rutinní práce bylo ještě méně a zamezilo se lidskému omylu, nabízí centrála možnost exportu vystavených faktur do firemního účetního sytému. V základní verzi existuje již několik připravených typů exportů, které je možné na zakázku doplnit dle požadavků provozovatele. Po drátu i poštou Přenos dat mezi pobočkami a centrálou lze realizovat mnoha způsoby. Jako nejvhodnější se nabízí možnost využít trvalého propojení prostřednictvím pronajatého datového okruhu nebo veřejné sítě internetu. V takovéto síti probíhá přenos dat v nastavených intervalech automaticky a uživatel se nemusí o nic starat. Na svém kontrolním panelu může pouze sledovat, zda je systém plně funkční a kdy došlo k poslednímu přenosu mezi centrálou a každou připojenou pobočkou. Data je možné oběma směry přenášet také dávkově pomocí elektronické pošty nebo na přenosném médiu, což se může hodit při výpadku trvalého spojení. Další možností je propojení pomocí vytáčeného spojení a to jak přes klasickou analogovou telefonní linku, ISDN linku nebo GSM modem. Proto i pobočky na odlehlých místech bez možnosti internetu mohou být ve spojení. Spojení a přenos dat může vyvolat jak centrála, tak kterákoliv pobočka. Spojení zpravidla zahajuje centrála v nastavený čas, může však být kdykoliv spuštěno uživatelem, pokud je třeba okamžitě přecenit nebo blokovat tankovací kartu. 3.5.2005By Martin PavlíkČlánkyLeave a comment

The post Centrála pro Vaše čerpací stanice appeared first on Quitec BLOG.

Firma Quitec již deset let dodává tankomaty pro bezobslužné čerpací stanice pohonných hmot, před třemi lety uvedla na trh pokladní systém Centros pro veřejné čerpací stanice a nyní doplňuje portfolio řídicích systémů o centrálu čerpacích stanic.Díky nové centrále firmy Quitec získá provozovatel dokonalý přehled a kontrolu nad svými čerpacími stanicemi. Z pohodlí své kanceláře může sledovat obraty prodejů, stavy zásob, přeceňovat zboží, nastavovat smluvní ceny, vystavovat faktury a tisknout podrobné sestavy o čerpání svým smluvním partnerům. Centrála firmy Quitec byla vyvinuta ve spolupráci s jejími současnými provozovateli a naplňuje řešení jejich každodenních potřeb a požadavků. Typickým provozovatelem nové centrály Quitec je majitel několika čerpacích stanic nebo provozovatel menší sítě. Velkou výhodou nové centrály je možnost snadného propojení různých typů čerpacích stanic a různých technologií do jednoho společného systému. Na centrálu mohou být připojeny veřejné čerpací stanice s pokladním systémem, veřejné plně bezobslužné čerpací stanice s tankomatem akceptujícím bankovní karty i vnitropodnikové bezobslužné čerpací stanice s tankomatem na lokální karty. Quitec zajistil důkladnou integraci a vzájemnou komunikaci všech těchto svých systémů. Provozovatel tak získává velkou výhodu ve snadné správě jednotné centrální databáze smluvních partnerů, osob, vozidel, lokálních karet, zboží a prodejů. Bez nutnosti ručního přenášení dat mezi různými systémy je možné snadno fakturovat a tisknou podklady pro vyúčtování zákazníkům z různých typů čerpacích stanic. Přehled i detail Centrála nabízí různé pohledy na data ze sítě čerpacích stanic. Pro rychlý přehled je zde několik pohledů na data sumarizovaná dle jednotlivých provozoven nebo smluvních partnerů. Na první pohled je možné vyhodnotit celkové obraty, obraty kategorií zboží nebo obraty jednotlivých položek. Stejně tak snadné je vyhodnocení stavu zásob nebo salda skladu a to jak za celou síť čerpacích stanic jako celek nebo za každou jednotlivou provozovnu. Na druhé straně centrála umožňuje vyhodnocovat data detailně a sledovat každou jednotlivou položku prodanou nebo nakoupenou na té které provozovně, každý prodej na kartu smluvního partnera a každou změnu ceny zboží. Při tomto způsobu práce je možné snadno dohledat požadovaný údaj pomocí sady účinných filtrů. Stejně tak jako pokladní systém Centros, tak i centrála eviduje každý zásah uživatele do systému, každý změněný doklad nebo stornovaný prodej. Majitel sítě má díky tomuto nástroji dokonalý přehled nad chodem systému a prací svých podřízených. Na ostří mušky Základním nástrojem na centrále je unikátní ovládací prvek pomocí kterého se uživatel zaměří na vybranou provozovnu nebo na celou síť. Pomocí tohoto základního zaměření pak směřuje svou práci s daty. Výběr celé sítě čerpacícch stanic je vhodný pro zhotovování přehledů, sestav a pro centrální fakturaci smluvním partnerům. Při tomto výběru pracuje uživatel s daty ze všech provozoven najednou, přičemž může tado data třídit a sumarizovat podle mnoha kritérií. Naopak zaměření na jedinou provozovnu se používá při přecenění zboží nebo naskladnění na této vybrané provozovně. Během zobrazení jakéhokoliv pohledu na data může uživatel kdykoliv změnit své zaměření, tedy vybrat jinou provozovnu, a tato změna zaměření se okamžitě projeví v sadě zobrazovaných dat. Fakturace jako nikdy předtím S novou centrálou se fakturace smluvním partnerům stane dětskou hračkou. Vystavení několika set faktur a vyhotovení potřebných příloh a přehledů je dílem okamžiku. Pro uživatele tato činnost znamená jen několik málo kliknutí myší, po kterých zbývá jen počkat na dokončení náročné práce připojené tiskárny. Ještě aby tak někdo poskládal faktury s přílohami do obálek! Aby namáhavé rutinní práce bylo ještě méně a zamezilo se lidskému omylu, nabízí centrála možnost exportu vystavených faktur do firemního účetního sytému. V základní verzi existuje již několik připravených typů exportů, které je možné na zakázku doplnit dle požadavků provozovatele. Po drátu i poštou Přenos dat mezi pobočkami a centrálou lze realizovat mnoha způsoby. Jako nejvhodnější se nabízí možnost využít trvalého propojení prostřednictvím pronajatého datového okruhu nebo veřejné sítě internetu. V takovéto síti probíhá přenos dat v nastavených intervalech automaticky a uživatel se nemusí o nic starat. Na svém kontrolním panelu může pouze sledovat, zda je systém plně funkční a kdy došlo k poslednímu přenosu mezi centrálou a každou připojenou pobočkou. Data je možné oběma směry přenášet také dávkově pomocí elektronické pošty nebo na přenosném médiu, což se může hodit při výpadku trvalého spojení. Další možností je propojení pomocí vytáčeného spojení a to jak přes klasickou analogovou telefonní linku, ISDN linku nebo GSM modem. Proto i pobočky na odlehlých místech bez možnosti internetu mohou být ve spojení. Spojení a přenos dat může vyvolat jak centrála, tak kterákoliv pobočka. Spojení zpravidla zahajuje centrála v nastavený čas, může však být kdykoliv spuštěno uživatelem, pokud je třeba okamžitě přecenit nebo blokovat tankovací kartu. 3.5.2005By Martin PavlíkČlánkyLeave a comment

The post Centrála pro Vaše čerpací stanice appeared first on Quitec BLOG.